خاطرات من و برنامه نویسی

یادگیری زبان های برنامه نویسی

 

برای اینکه باور کنی شکست پل پیروزیست

 

نوشته شده توسط:--- شکوهمند

شاید این جمله "شکست پلی برای پیروزیست" بارها به گوشت خورده باشد. زمانی که خیلی نا امید و ناراحت هستی شنیدن این جمله مثل ریختن آب جوش بر فرق سر می ماند! تجربه کرده ام باور کنید. اما حقیقت این است که در همان لحظات هم باید باورکنیم این جمله چیزی جز حقیقت نیست به شرط اینکه باور داشته باشیم و از اشتباهات درس بگیریم نه اینکه دائم خطاهای قبلی مان را تکرار کنیم.

در این گزارش شما را با شکست های چند تن از بزرگان مطرح جهان و موفقیت های پس از آن آشنا می کنیم صرفا برای یاد آوری.

1. استیو جابز و اخراج از کار

استیو جابز سخنرانی بسیار تاثیر گذاری در دانشگاه استنفورد در مورد شکست هایش داشته اما یکی از مهمترین آنها اخراج از اپل بود مشروحش را از زبان خود